Thông báo Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử ĐCS VN và Đảng bộ tỉnh BD

Thứ ba - 08/12/2015 16:11
Thông báo Thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương”

Thời gian phát động: Ngày 26-11-2015.
Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 1-12-2015 đến hết 17 giờ ngày 15-1-2016 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Thông báo Thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương”

Cập nhật: 26-11-2015 | 17:00:32
 
Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ/TG ngày 23-10-2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương”; thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2016), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một (1936 - 2016), Ban Tổ chức cuộc thi phát động cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa để cho cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có dịp tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương” từ đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của người dân Bình Dương trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của các thế hệ cha ông, đồng thời cổ vũ, động viên mọi người tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

I/ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

Các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội.

Công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Học sinh phổ thông trung học, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

Những người trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia.

II/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Bài dự thi hợp lệ phải bảo đảm tất cả các quy định sau:

Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (nếu viết tay và có hình ảnh, tư liệu minh họa, trình bày đẹp, phù hợp với nội dung câu hỏi sẽ được cộng thêm điểm) không viết tắt, không viết bằng nhiều màu mực và nhiều nét chữ khác nhau.

Nội dung bài dự thi phải trả lời đầy đủ 10 câu hỏi, có đánh số trang theo thứ tự.

Câu 10 không được có nội dung, câu từ giống với các bài dự thi khác hoặc sao chép từ những bài viết đã được đăng trên báo, tạp chí, internet…

Bài dự thi phải ghi rõ: Họ tên, đơn vị, giới tính, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có) hoặc cách liên lạc nhanh nhất trên trang đầu bài dự thi.

Lưu ý:

Ban Tổ chức không nhận bài thi là bản sao (photocopy) do nhiều người cùng viết.

Mỗi thí sinh chỉ tham gia một bài dự thi.

Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi của thí sinh và được sử dụng cho công tác tuyên truyền.

Bài dự thi tập thể do các cơ quan, đơn vị, ngành, huyện, thị, thành phố phát động, cần thống nhất ghi địa chỉ, đơn vị và tập hợp số lượng bài dự thi, sau đó, nộp tổng số bài dự thi theo địa chỉ thông báo trong thể lệ (Ban Tổ chức cuộc thi sẽ căn cứ vào số lượng bài tập thể của đơn vị để xét trao giải tập thể. Căn cứ vào chất lượng bài thi, Ban Tổ chức cuộc thi cũng có thể đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tặng bằng khen cho các địa phương, đơn vị đã vận động đông đảo người tham gia dự thi và số lượng nhiều bài dự thi đạt giải)

Các câu hỏi dự thi gửi kèm theo thông báo thể lệ và được đăng, phát trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh -Truyền hình Bình Dương, Website Bình Dương.

Ban Tổ chức sẽ cung cấp đề cương gợi ý trả lời các câu hỏi trên Báo Bình Dương và Báo Bình Dương Điện tử tại địa chỉ: http://www.baobinhduong.vn

III/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

* Giải tập thể: Dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành có số lượng người dự thi đông nhất:

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 01 giải nhì: 8.000.000 đồng

- 01 giải ba: 5.000.000 đồng

Và 20 giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng

* Giải cá nhân:

- 01 giải đặc biệt: 15.000.000 đồng

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải: 8.000.000 đồng

- 03 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng

Và 50 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

Ngoài ra, còn có các giải thưởng cho người lớn tuổi nhất, đầu tư công phu nhất...

IV/ THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG VÀ NHẬN BÀI DỰ THI

Thời gian phát động: Ngày 26-11-2015.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 1-12-2015 đến hết 17 giờ ngày 15-1-2016 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc bưu điện theo địa chỉ sau: Báo Bình Dương - số 543 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương”.

Kết quả cuộc thi dự kiến được công bố vào cuối tháng 1-2016 trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương. Riêng các cá nhân đạt giải (ở xa) sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi gửi thư thông báo.

Lễ tổng kết trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2016).

Trên đây là thông báo thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương”. Để động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố; xã, phường, thị trấn phát động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và nhân dân ở địa phương tích cực tham gia.

 

CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU “LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG”

Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức mấy kỳ đại hội? Hãy nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức. Nêu tên các đồng chí Tổng Bí thư (hoặc Bí thư thứ nhất) từ khi Đảng ta được thành lập đến nay?

Câu 2: Hãy nêu tóm tắt về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 3: Đảng ta khởi xướng đường lối đổi mới đất nước từ Đại hội lần thứ mấy, năm nào? Nội dung chủ yếu Nghị quyết của Đại hội đổi mới?

Câu 4: Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập vào thời gian nào, ai là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên? Công tác cấp bách trước mắt của Đảng bộ tỉnh sau khi được thành lập là gì?

Câu 5: Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30-4-1975 đến tháng 11-2015, Đảng bộ tỉnh Sông Bé - Bình Dương đã trải qua mấy kỳ đại hội? Hãy cho biết họ và tên các đồng chí giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy qua từng nhiệm kỳ? Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết các kỳ đại hội?

Câu 6: Tỉnh Thủ Dầu Một (nay là Bình Dương) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày, tháng, năm nào? Hãy cho biết, đến tháng 10-2015 tỉnh Bình Dương có bao nhiêu bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước “Mẹ Việt Nam anh hùng”, bao nhiêu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động. Hãy kể tên các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động?

Câu 7: Hãy cho biết trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiêu di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia? Kể tên các di tích lịch sử đó?

Câu 8: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động từ ngày tháng năm nào? Nội dung chủ yếu các chuyên đề hàng năm đã học tập, quán triệt từ khi Đảng ta phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay?

Câu 9: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành vào ngày tháng năm nào? Những vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là gì?

Câu 10: Nêu cảm nghĩ của ông (bà), anh (chị) về những đổi thay của Bình Dương trong thời gian qua (có thể nêu cảm nghĩ về một địa phương cụ thể trong tỉnh) và cho biết điều tâm huyết nhất của mình để xây dựng Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại (bài viết không quá 1.000 từ, viết dưới hình thức: văn xuôi).

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1930-1975 và 1975-2010)

- Địa chí Bình Dương.

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Các văn bản liên quan đến Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thủ Dầu Một - Bình Dương 300 năm hình thành và phát triển

- Bình Dương - Thế và lực mới trong thế kỷ XXI

- Tư liệu của Ban Quản lý di tích danh thắng - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tư liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Thư viện tỉnh.

 

BAN TỔ CHỨC

Nguồn tin: baobinhduong.vn

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thlthg.tptdm.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây