Hội thảo chuyên đề về quản lý công tác bán trú và kiểm soát VSATTP trong trường học

Thứ tư - 24/02/2016 08:16
Theo công văn số 146/SGDĐT-GDTH ngày 17/02/2016 V/v tổ chức Hội thảo chuyên đề về quản lý công tác bán trú và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học
Hội thảo chuyên đề về quản lý công tác bán trú và kiểm soát VSATTP trong trường học

Căn cứ Công văn số 49/UBND - VX ngày 11/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương cho