13.01.16 Thông báo lịch thi GVG Võ Minh Đức có điều chỉnh

Thứ tư - 13/01/2016 09:49

LỊCH THI GIÁO VIÊN GIỎI VÕ MINH ĐỨC

13.01.16 Thông báo lịch thi GVG Võ Minh Đức có điều chỉnh

KHỐI 1:

Ngày thi

Tiết dự thi
Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 1 Toán Giải toán có lời văn Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hòa Phú) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 2 Toán Giải toán có lời văn Nguyễn Thị Nguyên (Nguyễn Trãi)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 3 Toán Giải toán có lời văn Phạm Thị Kim Tuyết (Chánh Mỹ)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 1 Toán Xăng-ti-mét -Đo độ dài Phạm Thị Thu Huyền
(Phú Mỹ)
TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 2 Toán Xăng-ti-mét -Đo độ dài Phạm Thị Nguyệt
 (Phú Thọ)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 3 Toán Xăng-ti-mét -Đo độ dài Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Trần Phú)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 4 Toán Xăng-ti-mét -Đo độ dài Trần Thị Cẩm Tú
 (Tân An)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 1 Học vần oai-oay (tiết 1) Lương Thị Thanh Trúc (Nguyễn Du) TH Nguyễn Trãi
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 2 Học vần oai-oay (tiết 1) Lê Thị Cúc Anh (Phú Thọ)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 3 Học vần oai-oay (tiết 1) Phan Thị Ngọc Hương (Phú Hòa 3)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 21/1/2016 Tiết 1 Học vần oan-oăn (tiết 1) Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phú Hòa 1) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 21/1/2016 Tiết 2 Học vần oan-oăn (tiết 1) Phạm Thị Kiều Oanh (Định Hòa)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 21/1/2016 Tiết 3 Học vần oan-oăn (tiết 1) Vũ Thị Bích Mận (Chánh Nghĩa)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 22/1/2016 Tiết 1 Học vần oang-oăng (tiết 1) Nguyễn Ngọc Duyên (Phú Lợi) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 22/1/2016 Tiết 2 Học vần oang-oăng (tiết 1) Nguyễn Thị Thùy Dung (Hiệp Thành)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 22/1/2016 Tiết 3 Học vần oang-oăng (tiết 1) Trần Thị Anh Thơ (Bùi Quốc Khánh)

KHỐI 2: 

Ngày thi

Tiết dự thi
Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 1 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn (t1) Từ Thị Mỹ Huỳnh (Phú Lợi) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 2 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn (t1) Trương Thị Thu Thúy (Lê H Phong)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 3 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn (t1) Lê Thị Tình (Chánh Nghĩa)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 1 Chính tả NV: Một trí khôn hơn trăm trí khôn  Thang Thị Hồng Nhung (Hiệp Thành) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 2 Chính tả NV: Một trí khôn hơn trăm trí khôn  Trần Thị Phương Trang (Phú Lợi)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 3 Chính tả NV: Một trí khôn hơn trăm trí khôn  Nguyễn Trần Ngọc Trang (Định Hòa)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 1 Toán Bảng chia 2 Lê Thị Loan (Phú Hòa 1) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 2 Toán Bảng chia 2 Nguyễn Thị Bích (Nguyễn Hiền)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 3 Toán Bảng chia 2 Nguyễn Thị Ngọc Thảo (Tương B Hiệp)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 4 Toán Bảng chia 2 Huỳnh Thị Bích Hạnh

KHỐI 3: 

Ngày thi

Tiết dự thi
Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 18/1/2016 Tiết 1 Toán Luyện tập Bùi Thị Cẩm Tú (Trần Phú) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 18/1/2016 Tiết 2 Toán Luyện tập Võ Thúy Phượng (Phú Hòa 1)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 18/1/2016 Tiết 3 Toán Luyện tập Lý Ngọc Minh (Bùi Quốc Khánh)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 19/1/2016 Tiết 1 Chính tả  Nghe viết: Ê-đi-xơn Phạm Thị Thanh Giang (Hiệp Thành) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 19/1/2016 Tiết 2 Chính tả Nghe viết: Ê-đi-xơn Lê Thị Thanh Hoa (Phú Thọ)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 19/1/2016 Tiết 3 Chính tả Nghe viết: Ê-đi-xơn Lê Quang Hoàng Vân (Lê Văn Tám)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 20/1/2016 Tiết 1 Tập đọc Cái cầu Văn Túy Phượng (Phú Lợi) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 20/1/2016 Tiết 2 Tập đọc Cái cầu Lê Thị Hồng Hạnh (Phú Lợi)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 20/1/2016 Tiết 3 Tập đọc Cái cầu Hồ Thị Hương Huyền (Việt Anh)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 21/1/2016 Tiết 1 Toán Nhân số có 4 chữ số cho số có một chữ số. Dương Thị Hồng Nhung (Định Hòa) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 21/1/2016 Tiết 2 Toán Nhân số có 4 chữ số cho số có một chữ số. Nguyễn Thanh Lê (Bùi Q Khánh)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 21/1/2016 Tiết 3 Toán Nhân số có 4 chữ số cho số có một chữ số. Trần Thị Thanh Thảo (Chánh Mỹ)

KHỐI 4:

Ngày thi

Tiết dự thi
Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 18/1/2016 Tiết 1 Tập đọc Sầu riêng Phạm Thị Thanh Tâm (Phú Thọ) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 18/1/2016 Tiết 2 Tập đọc Sầu riêng Trần Thị Xuân Hồng (Lê Thị H Gấm)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 18/1/2016 Tiết 3 Tập đọc Sầu riêng Vũ Thị Tuyết Nga (Trần Phú)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 19/1/2016 Tiết 1 Toán So sánh 2 phân số cùng mẫu số Đào Thị Thùy Phương (Lê Hồng Phong) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 19/1/2016 Tiết 2 Toán So sánh 2 phân số cùng mẫu số Trần Thị Thu (Tương Bình Hiệp)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 19/1/2016 Tiết 3 Toán So sánh 2 phân số cùng mẫu số Nguyễn Thị Xuân Hương (Việt Anh)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 19/1/2016 Tiết 4 Toán So sánh 2 phân số cùng mẫu số Nguyễn Thị Xuân Linh (Hiệp Thành)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 20/1/2016 Tiết 1 Tập đọc Chợ tết Nguyễn Ngọc Châu (Nguyễn Hiền) TH Nguyễn Trãi
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 20/1/2016 Tiết 2 Tập đọc Chợ tết Hoàng Thị Kim Hoa (Phú Hòa 1)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 20/1/2016 Tiết 3 Tập đọc Chợ tết Nguyễn Huy Nam (Nguyễn Du)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 20/1/2016 Tiết 4 Tập đọc Chợ tết Bùi Thị Nhài (Phú Hòa 3)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 21/1/2016 Tiết 1 Toán So sánh 2 phân số khác mẫu số Trương Hoàng Đan Thùy (Tân An) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 21/1/2016 Tiết 2 Toán So sánh 2 phân số khác mẫu số Trần Thị Hồng (Phú Hòa 2)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 21/1/2016 Tiết 3 Toán So sánh 2 phân số khác mẫu số Nguyễn Thị Diễm Trang (Định Hòa)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 21/1/2016 Tiết 4 Toán So sánh 2 phân số khác mẫu số Bùi Thị Thúy (Lê Văn Tám)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Chiều 22/1/2016 Tiết 1 LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Võ Thị Thanh Tuyền (Trần Phú) TH Nguyễn Trãi
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 22/1/2016 Tiết 2 LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Chu Thị Hà Loan (Lê Hồng Phong)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Chiều 22/1/2016 Tiết 3 LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Trần Thanh Tâm (Nguyễn Du)

KHỐI 5:

Ngày thi

Tiết dự thi
Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 1 Tập đọc Lập làng giữ biển Nguyễn Thị Dung (Phú Thọ) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 2 Tập đọc Lập làng giữ biển Lý Kim Ngân (Chánh Nghĩa)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 18/1/2016 Tiết 3 Tập đọc Lập làng giữ biển Đỗ Thị Nga (Phú Hòa 2)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 1 Toán Diện tích xung quanh-
Diện tích toàn phần của hình lập phương
Đỗ Thị Thu Hiền (Định Hòa) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 2 Toán Diện tích xung quanh-
Diện tích toàn phần của hình lập phương
Lê Vũ Phượng Uyên (Phú Mỹ)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 3 Toán Diện tích xung quanh-
Diện tích toàn phần của hình lập phương
Đinh Tấn Phát (Lê Hồng Phong)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 19/1/2016 Tiết 4 Toán Diện tích xung quanh-
Diện tích toàn phần của hình lập phương
Trần Nguyễn Vũ Linh (Bùi Q Khánh)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 1 Tập đọc Cao bằng Nguyễn Thị Hoa (Phú Hòa 3) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 2 Tập đọc Cao bằng Nguyễn Thị Hồng Bắc (Trần Phú)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 20/1/2016 Tiết 3 Tập đọc Cao bằng Lê Thị Duyên (Bùi Quốc Khánh)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 21/1/2016 Tiết 1 LTVC Nối các vế câu ghép
bằng quan hệ từ (tiết 2)
Vũ Thị Huê (Tân An) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 21/1/2016 Tiết 2 LTVC Nối các vế câu ghép
bằng quan hệ từ (tiết 2)
Nguyễn Thị Sen (Phú Hòa 1)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 21/1/2016 Tiết 3 LTVC Nối các vế câu ghép
bằng quan hệ từ (tiết 2)
Đỗ Thị Mỹ Trinh (Việt Anh)
           
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi Địa điểm dự thi
Sáng 22/1/2016 Tiết 1 Toán Thể tích của một hình Nguyễn Thị Phương Hằng (Hiệp Thành) TH Nguyễn Du
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 22/1/2016 Tiết 2 Toán Thể tích của một hình Vũ Thị Thanh Tuyền (Chánh Mỹ)
Ngày thi Tiết dự thi Môn thi Tên bài thi Tên giáo viên dự thi
Sáng 22/1/2016 Tiết 3 Toán Thể tích của một hình Trần Thị Thanh Thủy (Nguyễn Trãi)

 

Tác giả bài viết: huannv

Nguồn tin: Trường TH Lê Thị Hồng Gấm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây